Редколегія журналу дотримується принципів академічної доброчесності.

Висновки про наявність / відсутність плагіату чи запозичень без належного цитування роблять заступник головного редактора за допомогою відповідних програм та рецензенти під час рецензування.

У журналі не публікуються матеріали, якщо є підстави вважати їх:

плагіатом – оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства;

самоплагіатом – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

фабрикацією – вигадування даних чи фактів, що використовуються у наукових дослідженнях;

фальсифікацією – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються наукових досліджень.

Визначення порушень академічної доброчесності наведені згідно з законом України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р., стаття 42. Академічна доброчесність, пункт 4.