Національна академія наук України

 

«З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ»

Український науковий історичний журнал, що був заснований у 1994 р. Ініціатива створення належала Головній редакційній колегії науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією». На той час ідею заснування подібного видання підтримали Інститут історії України НАН України, Служба безпеки України, Державний комітет архівів України, Всеукраїнська спілка краєзнавців. Із 2018 р. засновником журналу є Інститут історії України НАН України.

У назві журналу представлені абревіатури назв більшовицької таємної служби – Всеукраїнської надзвичайної комісії (рос. ВУЧК), та її наступників – Державного політичного управління (рос. ГПУ), Наркомату внутрішніх справ (рос. НКВД) та Комітету державних органів безпеки (рос. КГБ). У радянський час доступ до документів цих відомств був унеможливлений. Архівні фонди були засекречені із грифом «Совершенно секретно» або «Секретно». Розпад СРСР та відновлення української державності сприяли розсекреченню матеріалів, що зберігалися в архівних установах. Необхідність інформування української громадськості про злочини радянського тоталітарного режиму обумовила появу журналу «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ».

Перший номер вийшов друком у серпні 1994 р. У ньому були опубліковані статті, присвячені політичним репресіям 1920–1930-х рр., переслідуванню національних громад в СРСР, біографічні нариси репресованих політичних діячів, а також архівні документи з фондів КГБ. Надалі були засновані такі рубрики: «З історії спецслужб», «Державний терор радянської доби», «Церква і влада», «Особа у контексті історії», «З історії Другої світової війни», «Історіографічні та джерелознавчі дослідження». До видання журналу долучалися не тільки історики-науковці, але й учасники дисидентського руху та громадські діячі – Семен Глузман, Євген Захаров, Іван Дзюба. 

Метою видання є висвітлення маловідомих сторінок історії України, дослідження проблем державного терору радянської доби, публікація документів з архівів спецслужб. У центрі уваги видання – людські долі у контексті тоталітарної доби. Висвітлення життєвого шляху тієї або іншої особи редколегія та автори часопису намагаються здійснювати шляхом верифікації специфічних матеріалів держбезпеки за «цивільними» джерелами з центральних та обласних державних архівів, друкованими виданнями, доступ до яких був обмежений у радянський час, особистим листуванням тощо.

У 1994–2005 рр. редколегію журналу очолював кандидат історичних наук Юрій Данилюк, з 2005 р. до тепер – доктор історичних наук, професор Олександр Рубльов.

Журнал виходить двічі на рік і призначений для розповсюдження в Україні та закордоном. Видання рекомендовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам та всім, хто цікавиться історією спецслужб та державного терору радянської доби.