Журнал дотримується вимог, встановлених міжнародним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics – COPE) та представлених у документі «Codes of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors» («Норми поведінки та найкраща практика для редакторів»).

Принципи етики редактора й видавця

Рішення редакційної колегії щодо публікації поданого рукопису ґрунтується на науковості та оригінальності дослідження, достовірності викладених у ньому фактів та відповідності профілю журналу.

Редакційна колегія здійснює оцінку інтелектуального змісту рукописів  незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних поглядів авторів.

Редколегія не публікує матеріали, якщо є підстави вважати їх плагіатом (або наявність запозичень без належного цитування), компілятивні роботи, а також статті, опубліковані раніше у інших виданнях.

Редакційна колегія забезпечує конфіденційність інформації з рукописів. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду матеріалів, не використовуються для особистих цілей і не передаються третім особам без письмової згоди автора.

Редакційна колегія забезпечує конфіденційність будь-якої інформації стосовно рецензентів.

Редколегія не залишає без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації головний редактор та члени редакційної колегії вживають всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав. За необхідності редколегія сприяє публікації виправлень чи спростувань.

Принципи етики рецензента

Рецензентом може бути фахівець, який має наукові публікації, дотичні до тематики рукопису, що рецензується.

Рецензент здійснює об’єктивну, неупереджену та своєчасну оцінку тексту рукопису. Висновок рецензента має бути аргументованим. Персональні зауваження автору – неприпустимі.

Рецензент не може передавати текст рукопису для ознайомлення чи обговорення іншим особам, не уповноважених на це редакційною колегією.

Рецензент не може використовувати дані з рукописів з особистою метою.

Рецензент має право звернутися до редколегії з проханням усунуту його / її від рецензування статті через конфлікт інтересів з автором чи організацією, неможливість забезпечити об’єктивне оцінювання або недостатню кваліфікацією для рецензування рукопису.

Співпраця із рецензентами, які надають неякісні, неввічливі або невчасні відгуки може бути припинена з ініціативи редколегії.

Принципи етики автора наукової публікації

Автор гарантує оригінальність та достовірність отриманих результатів дослідження. Запозичені дані мають бути оформленні за правилами цитування (з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела). Надмірні запозичення та плагіат у будь-яких формах (у т. ч. неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень) є неетичними та неприйнятними.

Автор несе відповідальність за достовірність фактів, цитат та назв. Свідоме подання помилкових або сфальсифікованих даних неприпустиме.

Автор має відзначити внесок усіх осіб, які вплинули на хід дослідження або визначили характер представленої наукової роботи. У статті мають бути представлені бібліографічні посилання на публікації, які мали значення для проведення дослідження.

У випадку, коли рукопис є результатом колективної роботи, необхідно зазначати всіх осіб, які були до нього причетні. Неприпустимо зазначати осіб, які не брали участь у дослідженні.

Автор не має права подавати на розгляд редколегії матеріали, які були раніше опубліковані, або одночасно подавати рукопис до двох та більше видань.

У випадку виявлення автором істотних помилок або неточності у статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він / вона повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.