Головний редактор

Давидюк Руслана Петрівна

доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Рівненського державного гуманітарного університету.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0485-5121

Перший заступник головного редактора

Рубльов Олександр Сергійович

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник, вчений секретар Інституту історії України НАН України.

ResearcherID: https://publons.com/researcher/2903089/oleksandr-rublov/

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4529-9419

Заступник головного редактора

Подкур Роман Юрійович

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент, старший науковий співробітник відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії України НАН України.

ORCID : https://orcid.org/0000-0002-1043-7535

ResearcherID: https://publons.com/researcher/2901181/roman-podkur/

Відповідальний секретар

Кузіна Ксенія Володимирівна

кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7804-5469

ResearcherID: https://publons.com/researcher/2900899/kseniya-kuzina/

Члени редакційної колегії

Бажан Олег Григорович

 

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент, старший науковий співробітник відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії України НАН України.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2328-4512

ResearcherID: https://publons.com/researcher/2903002/oleh-bazhan/

Блюм Ален / Blum Alain

 

професор, старший науковий співробітник Центру вивчення російського, кавказького і центрально-європейського простору (Cercec, EHESS), Франція.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4207-6199

Борчук Степан Миколайович

доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії ЗВО «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Івано-Франківськ).

Scopus Author ID:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200183760

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7494-7369

Боряк Геннадій Володимирович

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора інституту історії України НАН України з наукової роботи, завідувач відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України.

Васильєв Валерій Юрійович

 

доктор історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1852-928X

ResearcherID: https://publons.com/researcher/2920218/valeryi-vasylyev/

Вуазен Ванесса / Voisin Vanessa

старший науковий співробітник Центру вивчення російського кавказького і центрально-європейського простору (Cercec, EHESS), Франція.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4207-6199

Жванко Любов Миколаївна 

доктор історичних наук, професор, провідний фахівець науково-дослідного відділу Харківської державної зооветеринарної академії (Харків).

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215350101

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1107-449X

 

Кокін Сергій Анатолійович

 

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2194-7952

ResearcherID: https://publons.com/researcher/2908022/serhii-kokin/

Куромія Хіроаки / Kuromiya Hiroaki

професор Індіанського університету, Блумінгтон (Indiana University Bloomington), США.

Міщанин Василь Васильович

доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри модерної історії України та зарубіжних країн Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», Ужгород.

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56031499200

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1705-0333

Стемпєнь Станіслав / Stępień Stanisław

професор, директор Південно-Східного Наукового інституту у Перемишлі, Польща.

Ріжняк Ренат Ярославович

доктор історичних наук, професор. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кропивницький.

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209170870

ResearcherID:: https://publons.com/researcher/2960800/rizhniak-renat/

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1977-9048

Шаповал Юрій Іванович

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2883-6403

ResearcherID:

https://publons.com/researcher/2982958/yuri-shapoval/

Якубова Лариса Дмитрівна

 

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3651-4225

ResearcherID: https://publons.com/researcher/2977331/larysa-yakubova/