Назва

З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ / From archives of VUChK–GPU–NKVD–KGB

Рік заснування

Видається з серпня 1994 р.

Засновник

Інститут історії України НАН України

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б» (наказ МОН України від 24.09.2020 р. № 1188)

Проблематика

дослідження проблем державного терору радянської доби, публікація документів з архівів колишніх спецслужб

Мови видання

українська, англійська

Періодичність

двічі на рік

Реєстрація у Міністерстві Юстиції України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 23758-13598-ПР від 14 лютого 2019 р.

Спеціальність

Історичні спеціальності – 032

Політика відкритого доступу

Редакційна колегія журналу «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ», дотримуючись принципів вільного відкритого доступу до результатів досліджень, надає відкритий доступ до контенту видання. Читачі можуть завантажувати, копіювати, посилатися на статті та ділитися ними з іншими за умови зазначення авторства. Але опубліковані у журналі матеріали не дозволяється використовувати у комерційних цілях або якимось чином змінювати.